Vi har her lagt ved vilkår for kjøp av plass på Barnas øy. Det er viktig å merke seg at ukene på barnas øy er ettertraktet. Vi har begrenset fleksibilitet i forhold til at vi er på ei øy, har kort sesong og at vi driver som forening. Det gjør at avbestillinger må være oss i hende minimum 30 dager før bestilt uke. Betaling gjøres ved bestilling. Vi har ingen refusjon i forhold til sykdom eller annet fravær. Da må egen reiseforsikring benyttes. Om det skulle oppstå årsaker til kansellering som vi ikke er herre over, vil vi forholde oss til gjeldende regelverk. Her vil vi om mulig tilby refusjon eller bytte av uker. se ellers link:

Vilkår for kjøp på nett