Barnas øy 2021


Barnas øy, Bragdøya er stedet for lek, natur, miljø, mestring, kunnskap og kompetanse. Sommerens kurs og opplevelser er nå tilgjengelige i butikken vår.

Vi har et stort fokus på samhold, vennskap, mestring og gode opplevelse.

Somrene 2018 - 2019 og 2020 ble utsolgt allerede i mai måned. Det kan derfor lønne seg å bestille tidlig.

Nyhet: Vi tilbyr overnatting og "Naturcamp"

For 2021 har vi fått tillatelse fra kommunen til å sette opp 3 "Dome" telt som hver er over 30m2. Vi vil med dette utvikle vårt tilbud og etablere en natur camp med overnatting Her tilbyr vi camp med overnatting for barn og unge fra 9 - 12 år. Plassene er begrenset til 20 barn hver uke. Vi vil også skille barn i en jente og en gutte avdeling. Ledere vil følge barna hele døgnet. Deltakere vil gjennom dagen ha et spennende program (som sommer campen). Ettermiddagen vil by på ulike andre sommer aktiviteter. Natur campen har fokus på livet utendørs, på mestring og praktiske aktiviteter. Det gjør at alle barna lærer å lage bål, måltider, samt å mestre aktiviteter på en positiv måte. Vi vil ellers bruke de fasiliteter som er tilgjengelige på Bragdøya, være seg dusjer, toaletter etc.

Covid-19

Vi følger Regjeringens bestemmelser i forhold til Covid-19 og smittevern. Vi kan da arrangere Barnas øy som tilnærmet som normalt, men det være noe færre i gruppene.

Mål og mening

Vi er en ideell forening som i sikre omgivelser og i et trygt felleskap gir barn og unge opplevelsen av livet i skjærgården. Vi formidler kunnskap og kompetanse om å ferdes langs kysten, på sjøen og vi gir barn grunnleggende ferdigheter innen natur, vær & vind, kystkultur, historie, mat og miljø. Barnas øy er stedet for utfordringer, mestring og utforskning. Barnas øy er integrering i praksis. Uavhengig av sosiale, økonomiske, religiøse , etniske eller kulturelle forskjeller. Alle er aktive deltakere i et trygt felleskap med fokus på vennskap, læring, mestring og de beste opplevelsene i sjøen, langs kysten i skjærgården.

Her er ellers en link til hva vi driver med når vi ikke er på Bragdøya

https://www.nrk.no/sorlandet/skoleklasser-hjelper-orreten-1.15221633


Barnas øy!

Nå er det sommer.

Oppstart var første mandag i skoleferien, og vi holder på til fredag før skolestart. Velkommen til alle nye barn og på gjensyn til alle dere, som vi kjenner fra før! Vi gleder oss! Barnas øy har i fjor, endret status og blitt til Foreningen Barnas øy. Alle deltakere vil nå bli medlemmer for året der de deltar.