Barnas øy 2021


Barnas øy, er stedet for lek, natur, miljø, mestring, kunnskap og kompetanse. Sommerens kurs og opplevelser er nå tilgjengelige i butikken vår.

I sommer er vi både på Bragdøya i Kristiansand , i Lillesand (sammen med SUP&STUP) og på Hesnesøy i Grimstad

Vi har et stort fokus på samhold, vennskap, mestring og gode opplevelse.

Somrene 2018 - 2019 og 2020 ble utsolgt allerede i mai måned. Det kan derfor være fornuftig å bestille tidlig.


For 2021 har vi fått tillatelse fra kommunen til å sette opp 3 "Dome" telt som hver er over 30m2. Vi vil med dette utvikle vårt tilbud og på sikt etablere en natur camp hvor vi kan tilby overnatting. Det skjer nok mest sannsynlig til neste år.

Covid-19

Vi følger Regjeringens bestemmelser i forhold til Covid-19 og smittevern. Vi kan da arrangere Barnas øy som tilnærmet som normalt, men det kan være noe færre i gruppene. Vi deler inn i 10 for hver gruppe og gruppene holder sammen hele uka.

Mål og mening

Vi er en ideell forening som i sikre omgivelser og i et trygt felleskap gir barn og unge opplevelsen av livet i skjærgården. Vi formidler kunnskap og kompetanse om å ferdes langs kysten, på sjøen og vi gir barn grunnleggende ferdigheter innen natur, vær & vind, kystkultur, historie, mat og miljø. Barnas øy er stedet for utfordringer, mestring og utforskning. Barnas øy er integrering i praksis. Uavhengig av sosiale, økonomiske, religiøse , etniske eller kulturelle forskjeller. Alle er aktive deltakere i et trygt felleskap med fokus på vennskap, læring, mestring og de beste opplevelsene i sjøen, langs kysten i skjærgården.

Hver sommer tilbyr vi også sommerjobb til omkring 12 personer. Dette fra 16-70 år. Vi ønsker oss personer som har kunnskap om skjærgården, kan kjøre båt, har fisket krabber og ellers er flinke til å "ta i et tak".

I tillegg til dette og som en del av vår "mål og mening", har vi siste 7 år tilbudt sommerjobb til en del utsatt ungdom. De blir ansatte som assistenter og jobber i et team sammen med voksne ledere. Omkring16 gutter og jenter, får hver sommer en viktig og meningsfull sommerjobb samtidig som de også bor ute hos oss på Bragdøya. Dette er vårt alternativ til at nevnte ungdom ellers ofte sendes på avlastning i enkelte sommeruker. Mange av disse ungdommen bor av ymse grunner ikke lengre hos sine biologiske foreldre, de bor hos andre familier, i ulike tiltak og har ulike utfordringer. Vi opplever at med å tilrettelegge for god mestring, læring, jobberfaring og gode opplevelser, får vi svært dyktige medarbeidere med på laget.

Vi synes det er finfint at i løpet av disse årene har mer enn 35 av våre ungdommer gått rett videre i vg opplæring, i lære, i faste jobber eller på Universitetet.

Nytt tilbud i agder:

For sommeren 2021 har vi sammen med ulike organisasjoner og BUFDIR utviklet et tilbud om sommeropplevelser til utsatte grupper.

Hver uke gjennom sommeren tar vi med familier på tur for at flere kan ta del i skjærgårds eventyret.

Om du er medlem i en frivillig organisasjon og dere har kontakt med barn unge og familier som kan ha nytte og glede av å delta på opplevelser i skjærgården, så ta kontakt.

Her er ellers en link til hva vi driver med når vi ikke er på Bragdøya

https://www.nrk.no/sorlandet/skoleklasser-hjelper-orreten-1.15221633


KOKKEKURS

Fra 2021 har vi fått med oss Trond Moi på laget. Han er en glad "laks" og er også glad i mat, kreativ, har unik kompetanse og masse erfaring. Han kommer til å hjelpe oss med nye spennende oppskrifter og delta på ulike arrangementer. Vi har fått mange henvendelser fra foreldre, om å lage et skjærgårds kurs for barn og familier. Nå er vi klare for dette

Vi sees

mvh

Erik Berglihn


Barnas øy!

Nå er det sommer.

Oppstart var første mandag i skoleferien, og vi holder på til fredag før skolestart. Velkommen til alle nye barn og på gjensyn til alle dere, som vi kjenner fra før! Vi gleder oss! Barnas øy har i fjor, endret status og blitt til Foreningen Barnas øy. Alle deltakere vil nå bli medlemmer for året der de deltar.